Hệ thống xử lý rác thải

  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Fluidized_Bed_Incinerator_PYROFLUID.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Incineration_system.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Rotary_Kilin_IncineratorStocker_Incinerator.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Rotary_Kiln_Incinerator.jpg

Hệ thống lò đốt rác thải

 

Rác thải đang ngày càng trở thành mối đe doạ cho môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. Để xử lý rác thải có nhiều giải pháp trong đó hệ thống lò đốt đáng tin cậy, hiệu suất cao cùng với hệ thống xử lý khí thải hoàn thiện luôn là hệ thống trọng tâm.

Dây chuyền xử lý rác thải (đặc biệt là rác thải công nghiệp thông thường và rác thải nguy hại) của KC Cottrell bao gồm nhiều hệ thống thiết bị để xử lý triệt để tất cả các loại chất thải phát sinh, trong đó lò đốt luôn là hệ thống thiết bị quan trọng nhất.

Chúng tôi có đầy đủ các loại lò đốt như Lò đốt tầng sôi (FBC), Lò quay (Rotary Kiln) và Lò đốt Stoker với nhiều dải công suất khác nhau do vậy xử lý được tất cả các loại chất thải ở dạng rắn, lỏng, các loại bùn, các loại cặn hóa chất hay các loại chất thải nguy hại khác. Lò đốt có thể được thiết kế và lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng.

01. Lò đốt tầng sôi (FBC)

02. Lò quay (Rotary Kiln)

03. Lò Stoker.